„ერი მედია“ დაარსდა 2021 წლიდან. ჩვენი კონცეფცია გულისხმობს მაყურებლისთვის მრავალფეროვანი ფორმატისა და შინაარსის გადაცემების შეთავაზებას, რომელიც პირველ რიგში ჩვენი მოსახლეობის ინტერესებზე იქნება დაფუძნებული და მათთვის საინტერესო კითხვებს გასცემს პასუხს. ჩვენი მედია საშუალება მიზნად ისახავს გააშუქოს საქართველოში და მსოფლიოში არსებული, მიმდინარე ტენდენციები და ამავდროულად იყოს სახალხო, ინტერაქტიული, დინამიური, თავისუფალი, ადვილად ხელმისაწვდომი და საინტერესო ჩვენი მოსახლეობისათვის.

შესაბამისობის_დეკლარაცია.pdf

თვითრეგულირების_მექანიზმი.pdf

მიმართვა 01 მაისამდე წარსადგენზე

დანართი 1 - დამოუკიდებელი აუდიტორის დასკვნა 2022 წ

შესაბამისობის დეკლარაცია 2

1 მაისამდე წარსადგენი - დამოუკიდებელი აუდიტორის დასკვნა. 2023