საუბრები მეგობრებთან
საუბრები მეგობრებთან
ლევან ვასაძე და მეგობრები - საუბარი N 14. "ბერეშითი" (დაგვიანებით)
ლევან ვასაძე და მეგობრები - საუბარი N13. "ქვაბულიდან მზისაკენ" (დაგვიანებით)
ლევან ვასაძე და მეგობრები - საუბარი N12. "ქართველი ერის მიზანი"
ლევან ვასაძე და მეგობრები - საუბარი N 11. "იმიგრაცია" (ნაწ. 2)
ლევან ვასაძე და მეგობრები - საუბარი N11. ,,იმიგრაცია" (ნაწ.1)
Სარეკლამო
ლევან ვასაძე და მეგობრები - საუბარი N10 - "დაკის სტუმრობა"
ლევან ვასაძე და მეგობრები - საუბარი N9 - "აპოფატიკური მცდელობა"
ლევან ვასაძე და მეგობრები - საუბარი N8 - "რევოლუცია" (ნაწ. 2)
ლევან ვასაძე და მეგობრები - საუბარი N8 - "რევოლუცია" (ნაწ. 1)
ლევან ვასაძე და მეგობრები - საუბარი N7. "კელტის სტუმრობა"
მეტის ჩვენება
Სარეკლამო