ლევან ვასაძე - სიტყვიერი #15: გეოპოლიტიკური მდგომარეობა ჩვენს რეგიონში

გადაცემები
ლევან ვასაძე - სიტყვიერი #15: გეოპოლიტიკური მდგომარეობა ჩვენს რეგიონში
გადაცემები

ლევან ვასაძე - სიტყვიერი #15: გეოპოლიტიკური მდგომარეობა ჩვენს რეგიონში

21 თებ

01 დეკემბერი, 2022

ხშირად ნანახი
Სარეკლამო
Სარეკლამო
მეტი სიახლეები გადაცემები
Სარეკლამო